KM Global Immigration Logo
Background

O nás

ipad

Kristina Mikova

RCIC R705931,
Founder & CEO

Kristina je zakladateľkou spoločnosti KM Global Immigration Inc. Po skončeni jej bakalárskeho štúdia ekonomie v Európe, pokračovala v štúdiu imigračného práva na Univerzite Britskej Kolumbie v Kanade, ktorá patri medzi 40 najlepších univerzít na svete. Počas tohoto štúdia Kristína pracovala pre Immigrant Service Society of British Columbia, kde nadobudla vzácne pracovné skúsenosti pomáhaním utečencom v usadení sa v meste Vancouver.

Kristína ako imigrantka presne vie, ako veľmi stresujúci a náročný celý proces imigrácie do novej krajiny dokáže byť a preto chce navigovať ostatných týmto procesom najlepšie ako vie. Po úspešnom zvládnutí ICCRC skúšky a obdržaní licencie sa Kristína stala hrdou členkou CAPIC Kanadskej Asociácie Profesionálnych Imigračných Konzultantov a členom RCIC Regulovaných Kanadských Immigračných Konzultantov.

S Kristínou sa dokážete dohovoriť 4 jazykmi – anglicky, nemecky, slovensky a česky. V jej voľnom čase ju nájdete debatovat s hocikým pravdepodobne o tom, prečo je Harry Potter najlepšia kniha všetkých čias.