KM Global Immigration Logo
Background

NAŠA OBLASŤ PRAXE:

TRVALÝ POBYT

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (ICCRC) udeľuje kvalifikovaným imigrantom trvalý pobyt v Kanade na základe ich schopností a prínosu do ekonomického rastu krajiny. Aktuálne existujú 3 rôzne federálne kategorie:

 • 1. Federal Skilled Worker Class
 • 2. Federal Skilled Trades Class
 • 3. Canadian Experience Class
Background
Background

Pracovné povolenia

Pracovné povolenie znamená pisané oprávnenie pracovania v Kanade vydané cudzincovi imigracným úradnikom. Druhy pracovných víz:

 • LMIA – oslobodené pracovné povolenie
 • LMIA – pracovné povolenie

Kategória PNP dovoľuje provinciám a teritóriam vybrať si vlastných uchádzačov o trvalý pobyt. Týmto spôsobom môžu jednotlivé provincie ovplyvniť výber presne tých ľudí, ktorí sú v jednotlivom kraji potrební. PNP triedy sú aktuálne k dispozicii v:

• Alberta
• British Columbia
• Manitoba
• New Brunswick
• Saskatchewan
• Ontario
• Newfoundland and Labrador
• Nova Scotia
• Prince Edward Island
• Yukon
• Northwest Territories

Študijné povolenie

Študijné povolenie znamená písomné oprávnenie zúčastniť sa akademického alebo edukačného tréningu/štúdia v Kanade, ktoré je vydané študentovi imigračným úradníkom. Každý, kto plánuje študovať v Kanade dlhšie ako 6 mesiacov, potrebuje obdržat písomné oprávnenie. Sme tu pre Vás, aby sme Vám pomohli:

 • 1. Aplikovať prihlášky na colleges a universities
 • 2. Prediskutovať výber školy a možnosti štúdia
 • 3. Pomoc s vyplnením žiadosti a celej aplikácie
 • 4. Vysvetlenie možností usadenia sa v Kanade, ak je trvalý pobyt vašim cieľom
Background
Background

Sponzorovanie rodiny

Kanada kladie dôraz na zjednotenie rodín svojich občanov. Kanadskí občania, nositelia trvalého pobytu v Kanade a registrovaní Indiáni, ktorí majú viac ako 18 rokov, majú možnosť zasponzorovať svoju rodinu v imigrácii do Kanady. Rodinní prislušníci, ktorí majú právo byť sponzorovaní, sú:

 • 1. Partneri/Manželia
 • 2. Deti
 • 3. Rodičia a starí rodičia
 • 4. Ostatní rodinní príslušníci (Osamotená rodina)

Občianstvo

Žiadosť o kanadské občianstvo zahŕňa formálnu aplikáciu pre ICCRC, test z vedomostí o Kanade a pohovor. Sme tu pre Vás s ponukou pomoci skompletizovania Vašej aplikácie, vrátane vsetkých príslušných formulárov, kalkulovania prítomnosti a ostatných podporných dokumentov.

Background